VILLKOR OCH VILLKOR

ÖVERSIKT

Denna webbplats/applikation drivs av teamet www.heatedmall.com. På hela webbplatsen/applikationen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till www.heatedmall.com-teamet. www.heatedmall.com erbjuder denna webbplats/applikation, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("VILLKOR OCH VILLKOR", "Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer hänvisas till häri och/eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa VILLKOR OCH VILLKOR gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa VILLKOR noggrant innan du går in på eller använder vår hemsida/applikation. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa VILLKOR OCH VILLKOR. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen/applikationen eller använda några tjänster. Om dessa ALLMÄNNA VILLKOR anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa ALLMÄNNA VILLKOR.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av VILLKOR OCH VILLKOR. Du kan granska den senaste versionen av VILLKOR OCH VILLKOR när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa VILLKOR OCH VILLKOR genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats/applikation. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen/applikationen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIKER

Genom att godkänna dessa VILLKOR OCH VILLKOR, får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte och du får inte heller, vid användningen av tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär.
Ett brott mot eller brott mot något av Villkoren kommer att resultera i ett omedelbart uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst.
Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring över nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användningen av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplats/applikation genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens.Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande på när som helst.
Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen/applikationen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.
Vi har ansträngt oss för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller erhållit kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att någon fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring av eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, läs vår Retur Policy.

AVSNITT 7 - VALFRIKA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller indata över.
Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängliga" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan något stöd. Vi ska inte ha något som helst ansvar som härrör från eller relaterar till din användning av valfria verktyg från tredje part.
All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på din egen risk och ditt eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg tillhandahålls av den eller de relevanta tredjepartsleverantörerna.
Vi kan även i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen/applikationen (inklusive releasen) nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa VILLKOR OCH VILLKOR.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TREDJEPART

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom tredjepartens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.

AVSNITT 9 – ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOMMANDELING OCH ANDRA INLÄGGNINGAR

Om, på vår begäran, du skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, med post eller på annat sätt (gemensamt "kommentarer" ), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsningar, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) hålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller kränker någon parts immateriella rättigheter eller dessa VILLKOR OCH VILLKOR.
Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats/applikation. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Ditt inlämnande av personlig information via butiken styrs av vår integritet Policy.

AVSNITT 11 - FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDANTAG

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning , kampanjer, erbjudanden, produktfraktavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats/applikation är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat in din order).
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats/applikation, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats/applikation bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats/applikation har modifierats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Förutom andra förbud som anges i VILLKOR OCH VILLKOR, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i några olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella eller Storbritanniens regler, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats/applikation, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spam, nätfiska, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för Tjänsten eller någon relaterad webbplats/applikation, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats/applikation för att bryta mot någon av förbjuden användning.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTI; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar, representerar eller garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekt eller tillförlitlig.
Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig.
Du samtycker uttryckligen att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådd, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
I inget fall ska vi, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer , praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för alla skador, förluster, anspråk eller alla direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, speciella eller följdskador av något slag, inklusive men utan begränsning förlorad vinst, förlorad inkomst, förlorade besparingar , förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsten eller produkter som köpts med hjälp av tjänsten vice, eller för andra anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användning av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - ERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla oss skadeslösa och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer , leverantörer, praktikanter och anställda, ofarliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa ALLMÄNNA VILLKOR eller de dokument som de innehåller genom referens, eller din överträdelse av någon lag eller rättigheter för en tredje part

AVSNITT 15 - AVSKÄRBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa ALLMÄNNA VILLKOR bedöms vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska en sådan bestämmelse ska inte desto mindre vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa VILLKOR OCH VILLKOR, ett sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av några andra återstående bestämmelser.

S AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

De förpliktelser och skyldigheter som parterna ådragit sig före uppsägningsdatumet ska fortsätta efter uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa VILLKOR OCH VILLKOR gäller såvida inte och tills de sägs upp av någon av dig eller oss. Du kan säga upp dessa VILLKOR OCH VILLKOR när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du enligt vår egen bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, för att följa alla villkor eller bestämmelser i dessa VILLKOR OCH VILLKOR kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och inklusive datumet för uppsägningen; och/eller kan därför neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Oss underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa VILLKOR OCH VILLKOR ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa VILLKOR OCH VILLKOR och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, som ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av VILLKOR OCH VILLKOR).
Alla oklarheter i tolkningen av dessa VILLKOR OCH VILLKOR ska inte tolkas mot den utarbetande parten.

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG

Dessa VILLKOR OCH VILLKOR och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig ska styras av och tolkas i enl förordning med lagarna i Storbritannien.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV VILLKOR OCH VILLKOR

Du kan när som helst granska den senaste versionen av VILLKOR OCH VILLKOR på denna sida.
Vi förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa VILLKOR OCH VILLKOR genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats/applikation. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats/applikation för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats/applikation eller Tjänsten efter att eventuella ändringar av dessa VILLKOR OCH VILLKOR har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

.